Politica de Confidențialitate

CINE SUNTEM

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale SC Neosib Plus SRL (NP) cu sediul in Munc.Sibiu, str.Constantin Noica, bl.5, sc.b, et.2, ap.22 jud. Sibiu si punct de lucru in Sibiu, str. Constitutiei nr.7, jud. Sibiu Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului din Sibiu sub nr.J32/1185/2011, cod de identificare fiscala 29469774 in calitate de proprietar al bazei de date a site-ului www.neosib.ro. Prin urmare, NP urmareste in permanenta asigurarea prelucrarii datelor cu caracter personal in stricta conformitate cu principiile privind protectia datelor. Prezenta politica de confidentialitate vizeaza datele cu caracter personal ale utilizatorilor http://www.neosib.ro. Prin informatii personale se inteleg orice informatii privind o persoana fizica idetificata sau identificabila.

BAZA LEGALA

Conform cerintelor Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, NP are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

CE DATE COLECTAM

Datele dumneavoastra cu caracter personal care le colectam sunt urmatoarele:
    • nume, email - prin formularul de contact
    • email - newsletter

SCOPUL COLECTARII

Scopul colectarii datelor cu caracter personal furnizate voluntar prin trimiterea unei solicitari pe site sau furnizate pe orice alta cale pusa sa dispozitie prin aceasta pagina de internet il reprezinta:
    1. efectuarea demersurilor inaintea incheierii unui contract, la solicitarea dumneavoastra si ulterior in vederea executarii obligatiilor contractuale;
    2. pentru a va putea raspunde intrebarilor adresate prin formularul de contact;
    3. in vederea promovarii produselor si serviciilor agentiei imobiliare, oferind in acelasi timp un flux de informatii din piata imobiliara - newsletter;
    4. pentru protejarea intereselor legitime ale companiei;
    5. pentru scopuri statistice ce nu implica crearea de profiluri individuale.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII

    1. Temeiul juridic al prelucrarilor are la baza: prelucrarea este necesara pentru a face demersuri la cererea dumneavoastra in vederea de incheierii unui contract de intermediere;
    2. consimtamantul dumneavoastra pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru scopurile enumerate mai sus la lit.2,3.
    3. obligatiile legale care incumba in sarcina NP ca urmare a operatiunilor prin aceasta pagina de internet sau contractului de intermediere.

in masura in care ati exprimat consimtamantul dumneavoastra cu privire la o anumita prelucrare, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment. Interesul legitim urmarit de NP este acela de a proteja confidentialitatea informatiilor transmise utilizatorilor site-ului, de a-si promova produsele si serviciile precum si de a respecta obligatiile care incumba societatii in raport cu autoritatile statului si legislatia in vigoare. Refuzul dvs. de a ne furniza datele cu caracter personal determina imposibilitatea efectuarii demersurilor in vederea incheierii unui contract, imposibilitatea trimiterii unui raspuns la solicitarile dumneavoastra, precum si stergerea din evidentele noastre a tuturor datelor dumneavoastra personale.

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE

Prin acceptarea prezentei Politici privind datele personale, utilizatorul declara ca este de acord ca datele sale personale sa fie incluse in baza noastra de date si isi da in mod expres acordul ca datele sale personale furnizate sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre NP si colaboratorii/afiliatii sai (agentii imobiliare partenere, notari, experti imobiliari), dar si sa fie cedate/transferate afiliatilor sai precum si altor entitati din tara, din afara Romaniei, din state membre UE sau din afara UE. Transferurile in afara UE se vor realiza fie in baza unei decizii a Comisiei EU in baza careia s-a constatat caracterul adecvat de protectie al datelor in statele respective, fie catre, entitati care ofera garantii de securitate adecvate si cu conditia sa existe drepturi opozabile si cai de atac eficiente pentru persoanele vizate de acest transfer.

CAT TIMP SUNT STOCATE

Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus si ulterior potrivit certintelor din politicile noastre interne si in conformitate cu cerintele legale. Informatiile privind datele cu caracter personal pot fi dezvaluite catre Politie, Parchet, instantele de judecata si altor organe abilitate ale Statului, in baza solicitarii acestora si in limitele prevazute de lege.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

In legatura cu aceasta prelucrare de date, aveti dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, rectificarea, completarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va opune prelucrarii in limitele si conditiile prevazute de lege precum si dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, daca alegeti sa va oferiti consimtamantul dumneavoastra cu privire la anumite prelucrari, aveti dreptul sa-l retrageti in orice moment. Pentru orice intrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati trimis, inclusiv in vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate in cadrul acestei sectiuni, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa Sibiu, strada Constitutiei nr.7, Romania, la care vi se va raspunde in acelasi mod, in termen de 30 de zile de la primirea cererii. NP va poate raspunde si in format electronic, in cazul in care ati solicitat acest lucru prin cererea trimisa in conditiile mentionate mai sus. Informatiile furnizate, precum si orice comunicari si masuri luate in exercitarea de catre dumneavoastra a drepturilor de mai sus, va sunt oferite gratuit de NP. Cu toate acestea, in cazul in care cererile formulate de dumneavoastra sunt nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv,NP poate (i) fie sa perceapa o taxa, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurii solicitate, fie (ii) sa refuze sa dea curs cererii. De asemenea, in cazul in care v-ati exprimat anterior consimtamantul pentru ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate in vederea primirii de newsletter-uri, va puteti dezabona de la newsletter prin selectarea optiunii "unsubscribe from this list" din cuprinsul newsletter-ului. Pentru inregistrarea eronata a datelor personale cauzata de softul de indexare a datelor, Si nu isi asuma nicio responsabilitate. Deasemenea, va semnalam faptul ca niciun program de securizare a informatiilor nu este infailibil, dar NP depune toate eforturile in vederea asigurarii securitatii si confidentialitatii informatiilor furnizate de dumneavoastra. in plus, aveti dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau la instantele de judecata, in cazul in care NP v-a incalcat vreun drept in baza prevederilor legale.

Va multumim!